çör-çöp

çör-çöp
top. Alaq, ağac, ot və s. qırıntısı. Üç qızın yığıb bir yerə qaladığı çör-çöpə Güldanə od vurdu. Ə. Vəl.. Torpağın qış aratına qoyulması yerdə qalmış çör-çöpün çürüntüyə çevrilməsinə, torpağın qidalanmasına səbəb olur.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • çöp — şarabın tortusu, her şeyin çöküntüsü, çöp, çör çöp; herhangi bir şeyin çökeli I, 318; III, 119 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • çor — ince çöp ve çalı, çalı çirpiden mâmul ev, toplanmış şey; bir kuş ismi dir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yam — çör çöp, pislik, çapak, göze ve ba;ka yere kaçan çör çöp III, 5, 160 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • alanqu — (Lənkəran) çör çöp. – Peçə alanqu at, qızışsın …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • alışıx — (Ağdam, Qarakilsə) ocağın gözünə qoyulan quru çör çöp, yonqar. – Odun yaşdı, ojağın gözünə bir az alışıx qoy yansın (Ağdam) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çırna — I (Mingəçevir, Zərdab) əkin üçün yararlı olmayan (yer). – Bu yer çox çırna yerdi (Zərdab) II (Ağcabədi) çör çöp. – Sahədə çırna dənne:rəm III (Ağsu) kol …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çiləkən — (Cəbrayıl, Çənbərək, Qazax, Oğuz, Tovuz, Zəngilan) axar suyun qabağına yığılan çör çöp, zir zibil. – Arxın çiləkənin təmizdə, su yaxşı gessin (Zəngilan); – Su qajdarını çiləkənnən təmizdəsən itgi olmaz (Tovuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çimpiz — (Zaqatala) kotanın ağzına yığılan çör çöp …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çüpə — (Cəlilabad) çör çöp. – Qıza, ged çüpə gəti tökim təndürə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gırcın — (Ağdam, Çənbərək, Qazax) mal otu yedikdən sonra qalan çör çöp. – Malın qavağında qalan gırcını bir yerə yığ (Çənbərək) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”